ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور : دبیر علمی:

 • دکتر مانا رحیمی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

کمیته علمی:

 •  دکتر هوشنگ اسدی هارونی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مجید اسکویی، دانشگاه صنعتی سهند
 • دکتر پیمان افضل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مهندس بهرام آقا ابراهیمی سامانی، موسسه علوم و فن آوری هامون
 • دکتر علیرضا امیری، دانشگاه اصفهان
 • دکتر هاشم باقری، دانشگاه اصفهان
 • مهندس فریبرز بنی آدم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • مهندس علی بیاتانی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • مهندس علی حسینمردی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر علی رضا جعفری راد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر حمایت جمالی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر علی درویشی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمود رضا دلاور، دانشگاه تهران
 • مهندس داود رفاهی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر حجت الله رنجبر، دانشگاه شهید باهنر کرمان 
 • دکتر کاظم رنگزن، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دکتر مه آسا روستا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر مهران ستاری، دانشگاه اصفهان
 • دکتر محمودرضا صاحبی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر محمد صادقی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر همایون صفایی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر سید کاظم علوی پناه، دانشگاه تهران
 • دکتر فریبرز قریب، مرکز تحقیقات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر جلال کرمی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مهندس سعید گودرزی مهر، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر مهدی مختارزاده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر یاسر مقصودی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر مهدی مومنی، دانشگاه اصفهان
 • مهندس سیمین مهدیزاده، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر سعید نادی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر علیرضا ندیمی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر محمد جواد ولدان زوج، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر مهدی هنرمند، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
 • دکتر مهیار یوسفی، دانشگاه ملایر

 
دبیران اجرایی:  

 • دکتر امراله صفری، دانشگاه اصفهان
 • مهندس رضا اسلامی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 •  

 کمیته اجرایی:

 •  مهندس شهرزاد ابوتراب، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • مهندس شیدا اسکندری، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • مهندس علی رضا الماسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر علی بهرامی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر قدرت ترابی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر حمایت جمالی، دانشگاه اصفهان
 • دکتر محسن طباطبایی منش، دانشگاه اصفهان
 • مهندس رضا قاسمی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • مهندس آیدا محبی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • دکتر علیرضا ندیمی، دانشگاه اصفهان

 

تماس با ما: geoinfo@gsi.ir

تاریخ درج : پنجشنبه 3 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 5796
آخرين تاريخ بازديد :30 مرداد 1397  15:3
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :